Velkommen til min profil

Hope Cedercrantz  f. 1961

Min baggrund

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og  efterfølgende autoriseret af  Dansk Psykolognævn. Jeg  er efteruddannet gennem  2-årige  specialistuddannelser  i Kognitiv Adfærdsterapi og  Mentaliserings- baseret terapi til voksne.

Jeg er specialist i Psykoterapi for voksne ,specialist i Psykotraumatologi og klinisk psykologi og Supervisor i Psykotraumatologi.  Specialistuddannelsen er  af mindst 3 års varighed, bestående af 3600 timers psykologisk praksis samt i alt 600 timers supervision, egen terapi og teoretisk uddannelse.

Jeg har ydernummer, hvilket vil sige, at jeg har en aftale med den offentlige sygesikring og kan tage imod din henvisning fra egen læge. 

Siden 2012 har jeg arbejdet som privat praktiserende psykolog og i samme periode blandt andet været tilknyttet et psykologfællesskab af selvstændige psykologer i København, ansat i Børne -og Ungdomspsykiatrien og ansat i Socialpsykiatrien. Fra Socialpsykiatrien har jeg dels erfaring med projektarbejde og dels med medicinpædagogik, Åben Dialog, MI og FIT.  Siden 2002 har jeg fungeret som selvstændig HR & Udviklingskonsulent og  arbejdet som freelancekonsulent med forandringsprocesser  i små og store organisationer. Fra 2007 har jeg været selvstændig praktiserende Sexolog, Parterapeut, Prep instruktør (  Prevention and Relationship Enhancement Program) og Mindfulness instruktør. Jeg har en solid erfaring på disse områder og underviser, holder foredrag, kurser og workshops alene og i samarbejde med andre psykologer og terapeuter. I mange år har jeg været dedikeret til frivilligt rådgivningsarbejde på Livslinjen selvmordsforebyggende telefonrådgivning i København. Som certificeret Coach, NLP -og -Enneagramtræner  tilbyder jeg  siden 2002 foredrag, undervisning  og 1:1 coaching til personale i sundhedssektoren, den sociale- og private  sektor.

Aktuelt samarbejder jeg med flere større  psykolognetværk, sundhedsforsikringer, akut  krisekorps, private og offentlige aktører.

Du er selv eksperten på dit liv, din historie, dine handlinger, følelser og tanker.  Derfor er  jeg af den opfattelse, at mennesker er forskellige og derfor har brug for forskellige perspektiver, metoder og udfordringer. Derfor er jeg ikke tilhænger af én bestemt terapeutisk retning, men henter inspiration fra forskellige teoridannelser som fx tilknytningsteori, kognitiv teori, kommunikationsteori og compassion fokuseret terapi. Jeg arbejder med kognitiv terapi og mentaliserings baseret terapi  da der er evidens for denne behandling indenfor en lang række områder, bl.a. angst, depression og relationelle og emotionelle udfordringer. Derudover arbejder jeg med  compassion fokuseret -og eksistentielterapi men inddrager også andre terapeutiske retninger herunder systemisk -,  og narrativ terapi og  tilpasser metoderne ud fra dig, dine behov og dine problemstillinger. Jeg er særligt optaget af samspillet mellem krop og psyke, deriblandt nervesystemets reaktioner i forbindelser med stress, kriser, traumer og andre belastningstilstande. Som Sexolog og Parterapeut er jeg endvidere optaget af relationelle og eksistentielle udfordringer i ungdoms- og voksenlivet, herunder samlivs- og parforholdstematikker. Jeg har mange års erfaring i at støtte mennesker, der af forskellige grunde føler sig modløse, fastlåste eller handlingslammede.

Jeg tilbyder supervision  og egen terapi til psykologer  på vej mod autorisation eller specialist, samt supervision  og coaching til personale indenfor sundhedssektoren,  den sociale sektor  og  private organisationer.

Før jeg blev psykolog har jeg arbejdet i mange år som anæstesi – og akutsygeplejerske i Danmark og i udlandet; Skandinavien, Grønland og U.S.A . Fra somatiske akutområder; herunder militæret, krydstogtsbranchen, skadestue, intensiv, opvågning, anæstesi og onkologi har jeg erhvervet mig en bred, alsidig og omfattende erfaring og kendskab til tab, kritisk sygdom, akutte- og kroniske sygdomme, kriser og belastninger, og fra det psykiatriske område har jeg en solid erfaring fra børne-, unge- og voksenområdet. En årrække var jeg desuden, som en del af en stor Amerikansk virksomhed, beskæftiget med salg indenfor Akutområdet i hele Skandinavien.

Jeg modtager løbende fagligt supervision og deltager i relevante kurser og efteruddannelse.