Offentligt tilskud med henvisning fra egen læge

Jeg har overenskomst med sygesikringen, det vil sige at du kan benytte din henvisning fra egen læge hos mig. Med en henvisning  fra lægen får du tilskud til psykologbehandling.

Henvisningen må højst være 3 måneder gammel når du kontakter klinikken, dvs. fra det tidspunkt at lægen har udstedt henvisningen og til den tages i brug. Hvis den er ældre end det, kan du kontakte din læge og bede om at få den fornyet.

Tilskuddet dækker ikke hele beløbet og du har således en egenbetaling. Priser på egenbetaling reguleres to gange om året- d. 1/4 og  d. 1/10. Priserne er i overensstemmelse med retningslinjerne for Dansk Psykolog Forening.

Egenbetalingen sker via en standard bankoverførsel  enten  dagen før samtalen eller  i forbindelse med vores samtale som en straks overførsel. 

( Priser reguleres 2.gange årligt 1.4. og 1.10)

Første samtale er som regel altid en dobbeltkonsultation.

Dobbelt konsultation inkl. 1. konsultation : kr. 848,00

Dobbelt konsultation uden 1. konsultation: kr. 771,17

Første individuelle samtale: kr. 462,42

2. og efterfølgende samtale: kr. 385,59

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

 2. Trafik- og ulykkesofre

 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 6. Pårørende ved dødsfald

 7. Personer, der har forsøgt selvmord

 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet

 9. Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 10. Personer med let til moderat depression, og som er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet.

 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Vederlagsfri psykologhjælp til unge:

Unge mellem 18 og 24 år kan modtage vederlagsfri psykologhjælp når de er henvist af lægen med angst eller depression.

Desværre har jeg kun  begrænset mulighed for at opstarte nye vederlagsfrie forløb i 2024, grundet  det indtjeningsloft der er afsat til den enkelte psykolog  fastsat af Danske  Regioner for 2024. Se ventetider på www.sundhed.dk & www.psykologeridanmark.dk.