Privatlivspolitik/ personoplysninger

 

Privatlivspolitik

Dataansvarlig:

Psykolog Hope Cedercrantz,

Rosenborggade 2, 2tv, 1130 København K og Skolegangen 1.2.2620 Albertslund.

Tlf. 24224868

CVR. 21515299

Mail: psykolog@hopecedercrantz.dk

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os).

Tavshedspligt:  Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.

Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg  noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.

  1. Hvilke oplysningerJeg noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold. Formålet er at give dig en relevant behandling. Jeg kan modtage helbreds oplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring, eller læge. Jeg sender, med dit samtykke, de nødvendige oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
  2.  Oplysningspligt og underretningspligt. Hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen.
  3. Hvor længe opbevares oplysningerne?  Vi opbevarer dine personoplysninger i journaler  i 5 år efter sagens afslutning og destrueres herefter. Din elektroniske  journal bliver opbevaret  i et sikret elektronisk kliniksystem hos databehandler Etrea, som jeg har databehandler aftale med.
  4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne. Du har  efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig . Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi må ikke slette en journal. Hvis der er noget der er forkert, kan der tilføjes rettelser
  5. Klage. Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet http://www.datatilsynet.dk

Love og regler 

Journaler 

Autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen ( bkg.Nr.1090 af 28 juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Samtykke til registrering af persondata

Databeskyttelsesforordningens art.6, stk.1,litra b og f ( indtil 25 maj 2018) persondatalovens §153

Pligt til at underrette om fare

Sundhedslovens § 153

Klage over min behandling af dine oplysninger

Datatilsynet. Borgergade 28,5 sal, 1300 København K. wwww.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen  føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.  http://www.stps.dk

 

Utilsigtede hændelser

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/ 

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Link til klagemuligheder 

https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/lovgivning/klagemul

https://pebl.dk/

 

Opdateret 1 januar 2021./ HC