Jeg har ydernummer – og du kan derfor bruge din henvisning fra lægen til psykologbehandling hos mig. Det betyder, at jeg arbejder med alle de kategorier og årsager  der er til at opsøge psykolog, der henvises til i ordningen.

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik – og ulykkesofre .
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8.  Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år
Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år

Unge mellem 18 og 25 er  berettiget  til gratis psykologhjælp for angst og let til moderat depression (kat. 10 og 11) .

Børn og unge under 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.  Jeg behandler dog ikke klienter under 18 år.

Du kan bruge din henvisning til psykologhjælp fra egen læge hos mig  uanset hvor  i landet du selv bor. Bemærk at henvisningen fra din læge kun er gyldig, hvis psykologen modtager den senest 60 dage efter, at din læge har udstedt den.

Med en henvisning fra lægen får du tilskud til psykologbehandling. Tilskuddet dækker ikke hele beløbet, og du har derfor en egenbetaling. Se under priser.

Private klienter 

I min klinik møder jeg  generelt alle slags mennesker med vidt varierende problemstillinger. Langt de fleste henvendelser kommer fra privatpersoner, men også psykolognetværk, offentlige instanser, private organisationer og virksomheder henviser til min praksis. At være stresset, ked af det, opleve tab og sorg, føle sig usikker, angst, magtesløs, handlingslammet og pludselig ikke længere opleve livet som meningsfyldt, er et eksistentielt vilkår i det at være et menneske. Når livet slår kolbøtter søger vi hjælp til at finde mening med tilværelsen igen. Det er netop i terapien at kan vi være med det det svære eksistentielle. I terapien er der plads og frihed til at udforske livets begrænsninger og muligheder, med det formål at få indsigt, få erkendelse, finde håb, fodfæste og mening. I min klinik møder jeg mennesker der oplever: Eksistentielle udfordringer, sorg, tab og ensomhed.