Metode

Det terapeutiske arbejde har til formål at støtte dig i at komme i bedre kontakt med dig selv – dine følelser, behov og værdier – med henblik på at optimere dine ressourcer og kræfter og til at få tillid til at bruge dem til at træffe gode og meningsfulde valg og tage ansvar for dig.

Jeg lægger afgørende vægt på at skabe en god kontakt med dig, som er direkte, ligeværdig og respektfuld for herigennem at støtte dig i mødet med dig selv. Mit terapeutiske arbejde tager altid udgangspunkt i dig og din egen oplevelse af verden og af din situation. Jeg søger altid at møde hver enkelt klient med venlighed, ærlighed og respekt og målet er at etablere en solid terapeutisk alliance der kan befordre åbenhed og tillid, og derigennem et givtigt terapeutisk forløb.

De psykologiske metoder jeg anvender i terapierne tilpasses dig og den konkrete problemstilling. Jeg arbejder både ud fra et eksistentialistisk og psykodynamisk grundlag og trækker i tillæg på den systemiske-, narrative – og kognitive psykologi,  samt Compassion-og Emotionsfokuseret terapi suppleret med redskaber/metoder fra sexologien, parterapi og Mindfulness, Prep, Åben Dialog, og MI i det omfang at det giver mening i det enkelte terapiforløb. Jeg har en særlig interesse for sammenhængen mellem krop og psyke i mit arbejde og anvender anerkendte teknikker fra traumeforskning når det er nødvendigt.

FIT indgår som en evalueringsmetode til kvalitetssikring af det terapeutiske arbejde i samarbejdet med Netværk.