Supervision for psykologer.

For psykologer på vej mod autorisation  eller specialist i psykotraumatologi

  • Individuel supervision af psykologer  planlægges i aftale forløb eller ad hoc.
  • Gruppe supervision: 40 timers ekstern supervision med 2 supervisander  i gruppe med opstart efter aftale fx primo april 2024  fortløbende tilpasset dit / Jeres  arbejde.

Supervisionen retter sig mod at kvalificere givne faglige psykologiske udviklingsmål  og dækker over udredning, intervention og egen rolle som psykolog på baggrund af egne  kliniske sager med udgangspunkt i den jobkontekst du / I kommer fra . Supervisionen foregår i et trygt trænings – og læringsrum, der sigter mod at imødekomme  kravene til at højne  supervisandens  psykologiske færdigheder jfr., Psykolognævnet og DP.

Metodisk og teoretisk  superviserer jeg ud fra retninger som Mentaliseringsbaseret terapi ( MBT), kognitivt adfærdsterapi ( CBT), Compassion fokuseret terapi (CFT), Emotionsfokuseret terapi (EFT), Mindfulness teknikker med inspiration fra andre retninger som psykodynamisk – og eksistentiel terapi. Forhåndskendskab til disse teorier er ikke en forudsætning for deltagelse.